Treffer Polnisch-Deutsch

  • Miski (Nachname, Polnisch)
  • miska (Substantiv, Polnisch)