Allgemeine Information

 1. łagodność

Deklination

Singular
 1. łagodność
 2. łagodności
 3. łagodności
 4. łagodność
 5. łagodnością
 6. łagodności
 7. łagodności
Plural
 1. łagodności
 2. łagodności
 3. łagodnościom
 4. łagodności
 5. łagodnościami
 6. łagodnościach
 7. łagodności