Allgemeine Information

 1. kufukarika
 2. kufukarika

Präsens

Bejahung
 1. ninafukarika
 2. unafukarika
 3. anafukarika
 4. tunafukarika
 5. mnafukarika
 6. wanafukarika
 7.  
 8. kinafukarika
 9. vinafukarika
 10.  
 11. unafukarika
 12. inafukarika
 13.  
 14. linafukarika
 15. yanafukarika
 16.  
 17. inafukarika
 18. zinafukarika
 19.  
 20. unafukarika
 21. zinafukarika
 22. yanafukarika
Verneinung
 1. sifukariki
 2. hufukariki
 3. hafukariki
 4. hatufukariki
 5. hamfukariki
 6. hawafukariki
 7.  
 8. hakifukariki
 9. havifukariki
 10.  
 11. haufukariki
 12. haifukariki
 13.  
 14. halifukariki
 15. hayafukariki
 16.  
 17. haifukariki
 18. hazifukariki
 19.  
 20. haufukariki
 21. hazifukariki
 22. hayafukariki

Präsens Verlaufsform

Bejahung
 1. nafukarika
 2. wafukarika
 3. afukarika
 4. twafukarika
 5. mwafukarika
 6. wafukarika
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Verneinung
 1. sifukariki
 2. hufukariki
 3. hafukariki
 4. hatufukariki
 5. hamfukariki
 6. hawafukariki
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfekt

Bejahung
 1. nimefukarika
 2. umefukarika
 3. amefukarika
 4. tumefukarika
 5. mmefukarika
 6. wamefukarika
 7.  
 8. kimefukarika
 9. vimefukarika
 10.  
 11. umefukarika
 12. imefukarika
 13.  
 14. limefukarika
 15. yamefukarika
 16.  
 17. imefukarika
 18. zimefukarika
 19.  
 20. umefukarika
 21. zimefukarika
 22. yamefukarika
Verneinung
 1. sijafukarika
 2. hujafukarika
 3. hajafukarika
 4. hatujafukarika
 5. hamjafukarika
 6. hawajafukarika
 7.  
 8. hakijafukarika
 9. havijafukarika
 10.  
 11. haujafukarika
 12. haijafukarika
 13.  
 14. halijafukarika
 15. hayajafukarika
 16.  
 17. haijafukarika
 18. hazijafukarika
 19.  
 20. haujafukarika
 21. hazijafukarika
 22. hayajafukarika

Präteritum

Bejahung
 1. nilifukarika
 2. ulifukarika
 3. alifukarika
 4. tulifukarika
 5. mlifukarika
 6. walifukarika
 7.  
 8. kilifukarika
 9. vilifukarika
 10.  
 11. ulifukarika
 12. ilifukarika
 13.  
 14. lilifukarika
 15. yalifukarika
 16.  
 17. ilifukarika
 18. zilifukarika
 19.  
 20. ulifukarika
 21. zilifukarika
 22. yalifukarika
Verneinung
 1. sikufukarika
 2. hukufukarika
 3. hakufukarika
 4. hatukufukarika
 5. hamkufukarika
 6. hawakufukarika
 7.  
 8. hakikufukarika
 9. havikufukarika
 10.  
 11. haukufukarika
 12. haikufukarika
 13.  
 14. halikufukarika
 15. hayakufukarika
 16.  
 17. haikufukarika
 18. hazikufukarika
 19.  
 20. haukufukarika
 21. hazikufukarika
 22. hayakufukarika

Präteritum Verlaufsform

Bejahung
 1. nilikuwa ninafukarika
 2. ulikuwa unafukarika
 3. alikuwa anafukarika
 4. tulikuwa tunafukarika
 5. mlikuwa mnafukarika
 6. walikuwa wanafukarika
 7.  
 8. kilikuwa kinafukarika
 9. vilikuwa vinafukarika
 10.  
 11. ulikuwa unafukarika
 12. ilikuwa inafukarika
 13.  
 14. lilikuwa linafukarika
 15. yalikuwa yanafukarika
 16.  
 17. ilikuwa inafukarika
 18. zilikuwa zinafukarika
 19.  
 20. ulikuwa unafukarika
 21. zilikuwa zinafukarika
 22. yalikuwa yanafukarika
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Zukunft

Bejahung
 1. nitafukarika
 2. utafukarika
 3. atafukarika
 4. tutafukarika
 5. mtafukarika
 6. watafukarika
 7.  
 8. kitafukarika
 9. vitafukarika
 10.  
 11. utafukarika
 12. itafukarika
 13.  
 14. litafukarika
 15. yatafukarika
 16.  
 17. itafukarika
 18. zitafukarika
 19.  
 20. utafukarika
 21. zitafukarika
 22. yatafukarika
Verneinung
 1. sitafukarika
 2. hutafukarika
 3. hatafukarika
 4. hatutafukarika
 5. hamtafukarika
 6. hawatafukarika
 7.  
 8. hakitafukarika
 9. havitafukarika
 10.  
 11. hautafukarika
 12. haitafukarika
 13.  
 14. halitafukarika
 15. hayatafukarika
 16.  
 17. haitafukarika
 18. hazitafukarika
 19.  
 20. hautafukarika
 21. hazitafukarika
 22. hayatafukarika

Zukunft Verlaufsform

Bejahung
 1. nitakuwa ninafukarika
 2. utakuwa unafukarika
 3. atakuwa anafukarika
 4. tutakuwa tunafukarika
 5. mtakuwa mnafukarika
 6. watakuwa wanafukarika
 7.  
 8. kitakuwa kinafukarika
 9. vitakuwa vinafukarika
 10.  
 11. utakuwa unafukarika
 12. itakuwa inafukarika
 13.  
 14. litakuwa linafukarika
 15. yatakuwa yanafukarika
 16.  
 17. itakuwa inafukarika
 18. zitakuwa zinafukarika
 19.  
 20. utakuwa unafukarika
 21. zitakuwa zinafukarika
 22. yatakuwa yanafukarika
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitualis

Bejahung
 1. mimi hufukarika
 2. wewe hufukarika
 3. yeye hufukarika
 4. sisi hufukarika
 5. ninyi hufukarika
 6. wao hufukarika
 7.  
 8. hufukarika
 9. hufukarika
 10.  
 11. hufukarika
 12. hufukarika
 13.  
 14. hufukarika
 15. hufukarika
 16.  
 17. hufukarika
 18. hufukarika
 19.  
 20. hufukarika
 21. hufukarika
 22. hufukarika
Verneinung
 1. huwa sifukariki
 2. huwa hufukariki
 3. huwa hafukariki
 4. huwa hatufukariki
 5. huwa hamfukariki
 6. huwa hawafukariki
 7.  
 8. huwa hakifukariki
 9. huwa havifukariki
 10.  
 11. huwa haufukariki
 12. huwa haifukariki
 13.  
 14. huwa halifukariki
 15. huwa hayafukariki
 16.  
 17. huwa haifukariki
 18. huwa hazifukariki
 19.  
 20. huwa haufukariki
 21. huwa hazifukariki
 22. huwa hayafukariki

Optativ

Bejahung
 1. nifukarike
 2. ufukarike
 3. afukarike
 4. tufukarike
 5. mfukarike
 6. wafukarike
 7.  
 8. kifukarike
 9. vifukarike
 10.  
 11. ufukarike
 12. ifukarike
 13.  
 14. lifukarike
 15. yafukarike
 16.  
 17. ifukarike
 18. zifukarike
 19.  
 20. ufukarike
 21. zifukarike
 22. yafukarike
Verneinung
 1. nisifukarike
 2. usifukarike
 3. asifukarike
 4. tusifukarike
 5. msifukarike
 6. wasifukarike
 7.  
 8. kisifukarike
 9. visifukarike
 10.  
 11. usifukarike
 12. isifukarike
 13.  
 14. lisifukarike
 15. yasifukarike
 16.  
 17. isifukarike
 18. zisifukarike
 19.  
 20. usifukarike
 21. zisifukarike
 22. yasifukarike

Konditional - Bedingung

Bejahung
 1. nikifukarika
 2. ukifukarika
 3. akifukarika
 4. tukifukarika
 5. mkifukarika
 6. wakifukarika
 7.  
 8. kikifukarika
 9. vikifukarika
 10.  
 11. ukifukarika
 12. ikifukarika
 13.  
 14. likifukarika
 15. yakifukarika
 16.  
 17. ikifukarika
 18. zikifukarika
 19.  
 20. ukifukarika
 21. zikifukarika
 22. yakifukarika
Verneinung
 1. nisipofukarika
 2. usipofukarika
 3. asipofukarika
 4. tusipofukarika
 5. msipofukarika
 6. wasipofukarika
 7.  
 8. kisipofukarika
 9. visipofukarika
 10.  
 11. usipofukarika
 12. isipofukarika
 13.  
 14. lisipofukarika
 15. yasipofukarika
 16.  
 17. isipofukarika
 18. zisipofukarika
 19.  
 20. usipofukarika
 21. zisipofukarika
 22. yasipofukarika

Konditional - Mögliche Bedingung

Bejahung
 1. ningefukarika
 2. ungefukarika
 3. angefukarika
 4. tungefukarika
 5. mngefukarika
 6. wangefukarika
 7.  
 8. kingefukarika
 9. vingefukarika
 10.  
 11. ungefukarika
 12. ingefukarika
 13.  
 14. lingefukarika
 15. yangefukarika
 16.  
 17. ingefukarika
 18. zingefukarika
 19.  
 20. ungefukarika
 21. zingefukarika
 22. yangefukarika
Verneinung
 1. nisingefukarika
 2. usingefukarika
 3. asingefukarika
 4. tusingefukarika
 5. msingefukarika
 6. wasingefukarika
 7.  
 8. kisingefukarika
 9. visingefukarika
 10.  
 11. usingefukarika
 12. isingefukarika
 13.  
 14. lisingefukarika
 15. yasingefukarika
 16.  
 17. isingefukarika
 18. zisingefukarika
 19.  
 20. usingefukarika
 21. zisingefukarika
 22. yasingefukarika

Konditional - Unwahrscheinliche Bedingung

Bejahung
 1. ningalifukarika
 2. ungalifukarika
 3. angalifukarika
 4. tungalifukarika
 5. mngalifukarika
 6. wangalifukarika
 7.  
 8. kingalifukarika
 9. vingalifukarika
 10.  
 11. ungalifukarika
 12. ingalifukarika
 13.  
 14. lingalifukarika
 15. yangalifukarika
 16.  
 17. ingalifukarika
 18. zingalifukarika
 19.  
 20. ungalifukarika
 21. zingalifukarika
 22. yangalifukarika
Verneinung
 1. nisingalifukarika
 2. usingalifukarika
 3. asingalifukarika
 4. tusingalifukarika
 5. msingalifukarika
 6. wasingalifukarika
 7.  
 8. kisingalifukarika
 9. visingalifukarika
 10.  
 11. usingalifukarika
 12. isingalifukarika
 13.  
 14. lisingalifukarika
 15. yasingalifukarika
 16.  
 17. isingalifukarika
 18. zisingalifukarika
 19.  
 20. usingalifukarika
 21. zisingalifukarika
 22. yasingalifukarika

Konsekutiv

Bejahung
 1. nikafukarika
 2. ukafukarika
 3. akafukarika
 4. tukafukarika
 5. mkafukarika
 6. wakafukarika
 7.  
 8. kikafukarika
 9. vikafukarika
 10.  
 11. ukafukarika
 12. ikafukarika
 13.  
 14. likafukarika
 15. yakafukarika
 16.  
 17. ikafukarika
 18. zikafukarika
 19.  
 20. ukafukarika
 21. zikafukarika
 22. yakafukarika
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE