Allgemeine Information

 1. kujamiiana
 2. kujamiiana

Präsens

Bejahung
 1. ninajamiiana
 2. unajamiiana
 3. anajamiiana
 4. tunajamiiana
 5. mnajamiiana
 6. wanajamiiana
 7.  
 8. kinajamiiana
 9. vinajamiiana
 10.  
 11. unajamiiana
 12. inajamiiana
 13.  
 14. linajamiiana
 15. yanajamiiana
 16.  
 17. inajamiiana
 18. zinajamiiana
 19.  
 20. unajamiiana
 21. zinajamiiana
 22. yanajamiiana
Verneinung
 1. sijamiiani
 2. hujamiiani
 3. hajamiiani
 4. hatujamiiani
 5. hamjamiiani
 6. hawajamiiani
 7.  
 8. hakijamiiani
 9. havijamiiani
 10.  
 11. haujamiiani
 12. haijamiiani
 13.  
 14. halijamiiani
 15. hayajamiiani
 16.  
 17. haijamiiani
 18. hazijamiiani
 19.  
 20. haujamiiani
 21. hazijamiiani
 22. hayajamiiani

Präsens Verlaufsform

Bejahung
 1. najamiiana
 2. wajamiiana
 3. ajamiiana
 4. twajamiiana
 5. mwajamiiana
 6. wajamiiana
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Verneinung
 1. sijamiiani
 2. hujamiiani
 3. hajamiiani
 4. hatujamiiani
 5. hamjamiiani
 6. hawajamiiani
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfekt

Bejahung
 1. nimejamiiana
 2. umejamiiana
 3. amejamiiana
 4. tumejamiiana
 5. mmejamiiana
 6. wamejamiiana
 7.  
 8. kimejamiiana
 9. vimejamiiana
 10.  
 11. umejamiiana
 12. imejamiiana
 13.  
 14. limejamiiana
 15. yamejamiiana
 16.  
 17. imejamiiana
 18. zimejamiiana
 19.  
 20. umejamiiana
 21. zimejamiiana
 22. yamejamiiana
Verneinung
 1. sijajamiiana
 2. hujajamiiana
 3. hajajamiiana
 4. hatujajamiiana
 5. hamjajamiiana
 6. hawajajamiiana
 7.  
 8. hakijajamiiana
 9. havijajamiiana
 10.  
 11. haujajamiiana
 12. haijajamiiana
 13.  
 14. halijajamiiana
 15. hayajajamiiana
 16.  
 17. haijajamiiana
 18. hazijajamiiana
 19.  
 20. haujajamiiana
 21. hazijajamiiana
 22. hayajajamiiana

Präteritum

Bejahung
 1. nilijamiiana
 2. ulijamiiana
 3. alijamiiana
 4. tulijamiiana
 5. mlijamiiana
 6. walijamiiana
 7.  
 8. kilijamiiana
 9. vilijamiiana
 10.  
 11. ulijamiiana
 12. ilijamiiana
 13.  
 14. lilijamiiana
 15. yalijamiiana
 16.  
 17. ilijamiiana
 18. zilijamiiana
 19.  
 20. ulijamiiana
 21. zilijamiiana
 22. yalijamiiana
Verneinung
 1. sikujamiiana
 2. hukujamiiana
 3. hakujamiiana
 4. hatukujamiiana
 5. hamkujamiiana
 6. hawakujamiiana
 7.  
 8. hakikujamiiana
 9. havikujamiiana
 10.  
 11. haukujamiiana
 12. haikujamiiana
 13.  
 14. halikujamiiana
 15. hayakujamiiana
 16.  
 17. haikujamiiana
 18. hazikujamiiana
 19.  
 20. haukujamiiana
 21. hazikujamiiana
 22. hayakujamiiana

Präteritum Verlaufsform

Bejahung
 1. nilikuwa ninajamiiana
 2. ulikuwa unajamiiana
 3. alikuwa anajamiiana
 4. tulikuwa tunajamiiana
 5. mlikuwa mnajamiiana
 6. walikuwa wanajamiiana
 7.  
 8. kilikuwa kinajamiiana
 9. vilikuwa vinajamiiana
 10.  
 11. ulikuwa unajamiiana
 12. ilikuwa inajamiiana
 13.  
 14. lilikuwa linajamiiana
 15. yalikuwa yanajamiiana
 16.  
 17. ilikuwa inajamiiana
 18. zilikuwa zinajamiiana
 19.  
 20. ulikuwa unajamiiana
 21. zilikuwa zinajamiiana
 22. yalikuwa yanajamiiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Zukunft

Bejahung
 1. nitajamiiana
 2. utajamiiana
 3. atajamiiana
 4. tutajamiiana
 5. mtajamiiana
 6. watajamiiana
 7.  
 8. kitajamiiana
 9. vitajamiiana
 10.  
 11. utajamiiana
 12. itajamiiana
 13.  
 14. litajamiiana
 15. yatajamiiana
 16.  
 17. itajamiiana
 18. zitajamiiana
 19.  
 20. utajamiiana
 21. zitajamiiana
 22. yatajamiiana
Verneinung
 1. sitajamiiana
 2. hutajamiiana
 3. hatajamiiana
 4. hatutajamiiana
 5. hamtajamiiana
 6. hawatajamiiana
 7.  
 8. hakitajamiiana
 9. havitajamiiana
 10.  
 11. hautajamiiana
 12. haitajamiiana
 13.  
 14. halitajamiiana
 15. hayatajamiiana
 16.  
 17. haitajamiiana
 18. hazitajamiiana
 19.  
 20. hautajamiiana
 21. hazitajamiiana
 22. hayatajamiiana

Zukunft Verlaufsform

Bejahung
 1. nitakuwa ninajamiiana
 2. utakuwa unajamiiana
 3. atakuwa anajamiiana
 4. tutakuwa tunajamiiana
 5. mtakuwa mnajamiiana
 6. watakuwa wanajamiiana
 7.  
 8. kitakuwa kinajamiiana
 9. vitakuwa vinajamiiana
 10.  
 11. utakuwa unajamiiana
 12. itakuwa inajamiiana
 13.  
 14. litakuwa linajamiiana
 15. yatakuwa yanajamiiana
 16.  
 17. itakuwa inajamiiana
 18. zitakuwa zinajamiiana
 19.  
 20. utakuwa unajamiiana
 21. zitakuwa zinajamiiana
 22. yatakuwa yanajamiiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitualis

Bejahung
 1. mimi hujamiiana
 2. wewe hujamiiana
 3. yeye hujamiiana
 4. sisi hujamiiana
 5. ninyi hujamiiana
 6. wao hujamiiana
 7.  
 8. hujamiiana
 9. hujamiiana
 10.  
 11. hujamiiana
 12. hujamiiana
 13.  
 14. hujamiiana
 15. hujamiiana
 16.  
 17. hujamiiana
 18. hujamiiana
 19.  
 20. hujamiiana
 21. hujamiiana
 22. hujamiiana
Verneinung
 1. huwa sijamiiani
 2. huwa hujamiiani
 3. huwa hajamiiani
 4. huwa hatujamiiani
 5. huwa hamjamiiani
 6. huwa hawajamiiani
 7.  
 8. huwa hakijamiiani
 9. huwa havijamiiani
 10.  
 11. huwa haujamiiani
 12. huwa haijamiiani
 13.  
 14. huwa halijamiiani
 15. huwa hayajamiiani
 16.  
 17. huwa haijamiiani
 18. huwa hazijamiiani
 19.  
 20. huwa haujamiiani
 21. huwa hazijamiiani
 22. huwa hayajamiiani

Optativ

Bejahung
 1. nijamiiane
 2. ujamiiane
 3. ajamiiane
 4. tujamiiane
 5. mjamiiane
 6. wajamiiane
 7.  
 8. kijamiiane
 9. vijamiiane
 10.  
 11. ujamiiane
 12. ijamiiane
 13.  
 14. lijamiiane
 15. yajamiiane
 16.  
 17. ijamiiane
 18. zijamiiane
 19.  
 20. ujamiiane
 21. zijamiiane
 22. yajamiiane
Verneinung
 1. nisijamiiane
 2. usijamiiane
 3. asijamiiane
 4. tusijamiiane
 5. msijamiiane
 6. wasijamiiane
 7.  
 8. kisijamiiane
 9. visijamiiane
 10.  
 11. usijamiiane
 12. isijamiiane
 13.  
 14. lisijamiiane
 15. yasijamiiane
 16.  
 17. isijamiiane
 18. zisijamiiane
 19.  
 20. usijamiiane
 21. zisijamiiane
 22. yasijamiiane

Konditional - Bedingung

Bejahung
 1. nikijamiiana
 2. ukijamiiana
 3. akijamiiana
 4. tukijamiiana
 5. mkijamiiana
 6. wakijamiiana
 7.  
 8. kikijamiiana
 9. vikijamiiana
 10.  
 11. ukijamiiana
 12. ikijamiiana
 13.  
 14. likijamiiana
 15. yakijamiiana
 16.  
 17. ikijamiiana
 18. zikijamiiana
 19.  
 20. ukijamiiana
 21. zikijamiiana
 22. yakijamiiana
Verneinung
 1. nisipojamiiana
 2. usipojamiiana
 3. asipojamiiana
 4. tusipojamiiana
 5. msipojamiiana
 6. wasipojamiiana
 7.  
 8. kisipojamiiana
 9. visipojamiiana
 10.  
 11. usipojamiiana
 12. isipojamiiana
 13.  
 14. lisipojamiiana
 15. yasipojamiiana
 16.  
 17. isipojamiiana
 18. zisipojamiiana
 19.  
 20. usipojamiiana
 21. zisipojamiiana
 22. yasipojamiiana

Konditional - Mögliche Bedingung

Bejahung
 1. ningejamiiana
 2. ungejamiiana
 3. angejamiiana
 4. tungejamiiana
 5. mngejamiiana
 6. wangejamiiana
 7.  
 8. kingejamiiana
 9. vingejamiiana
 10.  
 11. ungejamiiana
 12. ingejamiiana
 13.  
 14. lingejamiiana
 15. yangejamiiana
 16.  
 17. ingejamiiana
 18. zingejamiiana
 19.  
 20. ungejamiiana
 21. zingejamiiana
 22. yangejamiiana
Verneinung
 1. nisingejamiiana
 2. usingejamiiana
 3. asingejamiiana
 4. tusingejamiiana
 5. msingejamiiana
 6. wasingejamiiana
 7.  
 8. kisingejamiiana
 9. visingejamiiana
 10.  
 11. usingejamiiana
 12. isingejamiiana
 13.  
 14. lisingejamiiana
 15. yasingejamiiana
 16.  
 17. isingejamiiana
 18. zisingejamiiana
 19.  
 20. usingejamiiana
 21. zisingejamiiana
 22. yasingejamiiana

Konditional - Unwahrscheinliche Bedingung

Bejahung
 1. ningalijamiiana
 2. ungalijamiiana
 3. angalijamiiana
 4. tungalijamiiana
 5. mngalijamiiana
 6. wangalijamiiana
 7.  
 8. kingalijamiiana
 9. vingalijamiiana
 10.  
 11. ungalijamiiana
 12. ingalijamiiana
 13.  
 14. lingalijamiiana
 15. yangalijamiiana
 16.  
 17. ingalijamiiana
 18. zingalijamiiana
 19.  
 20. ungalijamiiana
 21. zingalijamiiana
 22. yangalijamiiana
Verneinung
 1. nisingalijamiiana
 2. usingalijamiiana
 3. asingalijamiiana
 4. tusingalijamiiana
 5. msingalijamiiana
 6. wasingalijamiiana
 7.  
 8. kisingalijamiiana
 9. visingalijamiiana
 10.  
 11. usingalijamiiana
 12. isingalijamiiana
 13.  
 14. lisingalijamiiana
 15. yasingalijamiiana
 16.  
 17. isingalijamiiana
 18. zisingalijamiiana
 19.  
 20. usingalijamiiana
 21. zisingalijamiiana
 22. yasingalijamiiana

Konsekutiv

Bejahung
 1. nikajamiiana
 2. ukajamiiana
 3. akajamiiana
 4. tukajamiiana
 5. mkajamiiana
 6. wakajamiiana
 7.  
 8. kikajamiiana
 9. vikajamiiana
 10.  
 11. ukajamiiana
 12. ikajamiiana
 13.  
 14. likajamiiana
 15. yakajamiiana
 16.  
 17. ikajamiiana
 18. zikajamiiana
 19.  
 20. ukajamiiana
 21. zikajamiiana
 22. yakajamiiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE