Allgemeine Information

 1. kushirikiana
 2. kushirikiana

Präsens

Bejahung
 1. ninashirikiana
 2. unashirikiana
 3. anashirikiana
 4. tunashirikiana
 5. mnashirikiana
 6. wanashirikiana
 7.  
 8. kinashirikiana
 9. vinashirikiana
 10.  
 11. unashirikiana
 12. inashirikiana
 13.  
 14. linashirikiana
 15. yanashirikiana
 16.  
 17. inashirikiana
 18. zinashirikiana
 19.  
 20. unashirikiana
 21. zinashirikiana
 22. yanashirikiana
Verneinung
 1. sishirikiani
 2. hushirikiani
 3. hashirikiani
 4. hatushirikiani
 5. hamshirikiani
 6. hawashirikiani
 7.  
 8. hakishirikiani
 9. havishirikiani
 10.  
 11. haushirikiani
 12. haishirikiani
 13.  
 14. halishirikiani
 15. hayashirikiani
 16.  
 17. haishirikiani
 18. hazishirikiani
 19.  
 20. haushirikiani
 21. hazishirikiani
 22. hayashirikiani

Präsens Verlaufsform

Bejahung
 1. nashirikiana
 2. washirikiana
 3. ashirikiana
 4. twashirikiana
 5. mwashirikiana
 6. washirikiana
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Verneinung
 1. sishirikiani
 2. hushirikiani
 3. hashirikiani
 4. hatushirikiani
 5. hamshirikiani
 6. hawashirikiani
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfekt

Bejahung
 1. nimeshirikiana
 2. umeshirikiana
 3. ameshirikiana
 4. tumeshirikiana
 5. mmeshirikiana
 6. wameshirikiana
 7.  
 8. kimeshirikiana
 9. vimeshirikiana
 10.  
 11. umeshirikiana
 12. imeshirikiana
 13.  
 14. limeshirikiana
 15. yameshirikiana
 16.  
 17. imeshirikiana
 18. zimeshirikiana
 19.  
 20. umeshirikiana
 21. zimeshirikiana
 22. yameshirikiana
Verneinung
 1. sijashirikiana
 2. hujashirikiana
 3. hajashirikiana
 4. hatujashirikiana
 5. hamjashirikiana
 6. hawajashirikiana
 7.  
 8. hakijashirikiana
 9. havijashirikiana
 10.  
 11. haujashirikiana
 12. haijashirikiana
 13.  
 14. halijashirikiana
 15. hayajashirikiana
 16.  
 17. haijashirikiana
 18. hazijashirikiana
 19.  
 20. haujashirikiana
 21. hazijashirikiana
 22. hayajashirikiana

Präteritum

Bejahung
 1. nilishirikiana
 2. ulishirikiana
 3. alishirikiana
 4. tulishirikiana
 5. mlishirikiana
 6. walishirikiana
 7.  
 8. kilishirikiana
 9. vilishirikiana
 10.  
 11. ulishirikiana
 12. ilishirikiana
 13.  
 14. lilishirikiana
 15. yalishirikiana
 16.  
 17. ilishirikiana
 18. zilishirikiana
 19.  
 20. ulishirikiana
 21. zilishirikiana
 22. yalishirikiana
Verneinung
 1. sikushirikiana
 2. hukushirikiana
 3. hakushirikiana
 4. hatukushirikiana
 5. hamkushirikiana
 6. hawakushirikiana
 7.  
 8. hakikushirikiana
 9. havikushirikiana
 10.  
 11. haukushirikiana
 12. haikushirikiana
 13.  
 14. halikushirikiana
 15. hayakushirikiana
 16.  
 17. haikushirikiana
 18. hazikushirikiana
 19.  
 20. haukushirikiana
 21. hazikushirikiana
 22. hayakushirikiana

Präteritum Verlaufsform

Bejahung
 1. nilikuwa ninashirikiana
 2. ulikuwa unashirikiana
 3. alikuwa anashirikiana
 4. tulikuwa tunashirikiana
 5. mlikuwa mnashirikiana
 6. walikuwa wanashirikiana
 7.  
 8. kilikuwa kinashirikiana
 9. vilikuwa vinashirikiana
 10.  
 11. ulikuwa unashirikiana
 12. ilikuwa inashirikiana
 13.  
 14. lilikuwa linashirikiana
 15. yalikuwa yanashirikiana
 16.  
 17. ilikuwa inashirikiana
 18. zilikuwa zinashirikiana
 19.  
 20. ulikuwa unashirikiana
 21. zilikuwa zinashirikiana
 22. yalikuwa yanashirikiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Zukunft

Bejahung
 1. nitashirikiana
 2. utashirikiana
 3. atashirikiana
 4. tutashirikiana
 5. mtashirikiana
 6. watashirikiana
 7.  
 8. kitashirikiana
 9. vitashirikiana
 10.  
 11. utashirikiana
 12. itashirikiana
 13.  
 14. litashirikiana
 15. yatashirikiana
 16.  
 17. itashirikiana
 18. zitashirikiana
 19.  
 20. utashirikiana
 21. zitashirikiana
 22. yatashirikiana
Verneinung
 1. sitashirikiana
 2. hutashirikiana
 3. hatashirikiana
 4. hatutashirikiana
 5. hamtashirikiana
 6. hawatashirikiana
 7.  
 8. hakitashirikiana
 9. havitashirikiana
 10.  
 11. hautashirikiana
 12. haitashirikiana
 13.  
 14. halitashirikiana
 15. hayatashirikiana
 16.  
 17. haitashirikiana
 18. hazitashirikiana
 19.  
 20. hautashirikiana
 21. hazitashirikiana
 22. hayatashirikiana

Zukunft Verlaufsform

Bejahung
 1. nitakuwa ninashirikiana
 2. utakuwa unashirikiana
 3. atakuwa anashirikiana
 4. tutakuwa tunashirikiana
 5. mtakuwa mnashirikiana
 6. watakuwa wanashirikiana
 7.  
 8. kitakuwa kinashirikiana
 9. vitakuwa vinashirikiana
 10.  
 11. utakuwa unashirikiana
 12. itakuwa inashirikiana
 13.  
 14. litakuwa linashirikiana
 15. yatakuwa yanashirikiana
 16.  
 17. itakuwa inashirikiana
 18. zitakuwa zinashirikiana
 19.  
 20. utakuwa unashirikiana
 21. zitakuwa zinashirikiana
 22. yatakuwa yanashirikiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitualis

Bejahung
 1. mimi hushirikiana
 2. wewe hushirikiana
 3. yeye hushirikiana
 4. sisi hushirikiana
 5. ninyi hushirikiana
 6. wao hushirikiana
 7.  
 8. hushirikiana
 9. hushirikiana
 10.  
 11. hushirikiana
 12. hushirikiana
 13.  
 14. hushirikiana
 15. hushirikiana
 16.  
 17. hushirikiana
 18. hushirikiana
 19.  
 20. hushirikiana
 21. hushirikiana
 22. hushirikiana
Verneinung
 1. huwa sishirikiani
 2. huwa hushirikiani
 3. huwa hashirikiani
 4. huwa hatushirikiani
 5. huwa hamshirikiani
 6. huwa hawashirikiani
 7.  
 8. huwa hakishirikiani
 9. huwa havishirikiani
 10.  
 11. huwa haushirikiani
 12. huwa haishirikiani
 13.  
 14. huwa halishirikiani
 15. huwa hayashirikiani
 16.  
 17. huwa haishirikiani
 18. huwa hazishirikiani
 19.  
 20. huwa haushirikiani
 21. huwa hazishirikiani
 22. huwa hayashirikiani

Optativ

Bejahung
 1. nishirikiane
 2. ushirikiane
 3. ashirikiane
 4. tushirikiane
 5. mshirikiane
 6. washirikiane
 7.  
 8. kishirikiane
 9. vishirikiane
 10.  
 11. ushirikiane
 12. ishirikiane
 13.  
 14. lishirikiane
 15. yashirikiane
 16.  
 17. ishirikiane
 18. zishirikiane
 19.  
 20. ushirikiane
 21. zishirikiane
 22. yashirikiane
Verneinung
 1. nisishirikiane
 2. usishirikiane
 3. asishirikiane
 4. tusishirikiane
 5. msishirikiane
 6. wasishirikiane
 7.  
 8. kisishirikiane
 9. visishirikiane
 10.  
 11. usishirikiane
 12. isishirikiane
 13.  
 14. lisishirikiane
 15. yasishirikiane
 16.  
 17. isishirikiane
 18. zisishirikiane
 19.  
 20. usishirikiane
 21. zisishirikiane
 22. yasishirikiane

Konditional - Bedingung

Bejahung
 1. nikishirikiana
 2. ukishirikiana
 3. akishirikiana
 4. tukishirikiana
 5. mkishirikiana
 6. wakishirikiana
 7.  
 8. kikishirikiana
 9. vikishirikiana
 10.  
 11. ukishirikiana
 12. ikishirikiana
 13.  
 14. likishirikiana
 15. yakishirikiana
 16.  
 17. ikishirikiana
 18. zikishirikiana
 19.  
 20. ukishirikiana
 21. zikishirikiana
 22. yakishirikiana
Verneinung
 1. nisiposhirikiana
 2. usiposhirikiana
 3. asiposhirikiana
 4. tusiposhirikiana
 5. msiposhirikiana
 6. wasiposhirikiana
 7.  
 8. kisiposhirikiana
 9. visiposhirikiana
 10.  
 11. usiposhirikiana
 12. isiposhirikiana
 13.  
 14. lisiposhirikiana
 15. yasiposhirikiana
 16.  
 17. isiposhirikiana
 18. zisiposhirikiana
 19.  
 20. usiposhirikiana
 21. zisiposhirikiana
 22. yasiposhirikiana

Konditional - Mögliche Bedingung

Bejahung
 1. ningeshirikiana
 2. ungeshirikiana
 3. angeshirikiana
 4. tungeshirikiana
 5. mngeshirikiana
 6. wangeshirikiana
 7.  
 8. kingeshirikiana
 9. vingeshirikiana
 10.  
 11. ungeshirikiana
 12. ingeshirikiana
 13.  
 14. lingeshirikiana
 15. yangeshirikiana
 16.  
 17. ingeshirikiana
 18. zingeshirikiana
 19.  
 20. ungeshirikiana
 21. zingeshirikiana
 22. yangeshirikiana
Verneinung
 1. nisingeshirikiana
 2. usingeshirikiana
 3. asingeshirikiana
 4. tusingeshirikiana
 5. msingeshirikiana
 6. wasingeshirikiana
 7.  
 8. kisingeshirikiana
 9. visingeshirikiana
 10.  
 11. usingeshirikiana
 12. isingeshirikiana
 13.  
 14. lisingeshirikiana
 15. yasingeshirikiana
 16.  
 17. isingeshirikiana
 18. zisingeshirikiana
 19.  
 20. usingeshirikiana
 21. zisingeshirikiana
 22. yasingeshirikiana

Konditional - Unwahrscheinliche Bedingung

Bejahung
 1. ningalishirikiana
 2. ungalishirikiana
 3. angalishirikiana
 4. tungalishirikiana
 5. mngalishirikiana
 6. wangalishirikiana
 7.  
 8. kingalishirikiana
 9. vingalishirikiana
 10.  
 11. ungalishirikiana
 12. ingalishirikiana
 13.  
 14. lingalishirikiana
 15. yangalishirikiana
 16.  
 17. ingalishirikiana
 18. zingalishirikiana
 19.  
 20. ungalishirikiana
 21. zingalishirikiana
 22. yangalishirikiana
Verneinung
 1. nisingalishirikiana
 2. usingalishirikiana
 3. asingalishirikiana
 4. tusingalishirikiana
 5. msingalishirikiana
 6. wasingalishirikiana
 7.  
 8. kisingalishirikiana
 9. visingalishirikiana
 10.  
 11. usingalishirikiana
 12. isingalishirikiana
 13.  
 14. lisingalishirikiana
 15. yasingalishirikiana
 16.  
 17. isingalishirikiana
 18. zisingalishirikiana
 19.  
 20. usingalishirikiana
 21. zisingalishirikiana
 22. yasingalishirikiana

Konsekutiv

Bejahung
 1. nikashirikiana
 2. ukashirikiana
 3. akashirikiana
 4. tukashirikiana
 5. mkashirikiana
 6. wakashirikiana
 7.  
 8. kikashirikiana
 9. vikashirikiana
 10.  
 11. ukashirikiana
 12. ikashirikiana
 13.  
 14. likashirikiana
 15. yakashirikiana
 16.  
 17. ikashirikiana
 18. zikashirikiana
 19.  
 20. ukashirikiana
 21. zikashirikiana
 22. yakashirikiana
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE