Nomen
  1. ngamia
  2. ngamia
  3. NE
  4.  
  5. -